Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για τις Στρατιωτικές Σχολές

Εδώ θα βρείτε τις οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης των Στρατιωτικών Σχολών 2017.