Το ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ χορηγός Πανελληνίων Αγώνων Μοτοσυκλέτας