Λύκειο

Α' Λυκείου

 

  Μαθηματικά

 

5,5 ώρες

 

  Φυσική

 

2 ώρες

 

  Χημεία

 

2 ώρες

 

  Βιολογία

 

1 ώρα

 

  Αρχαία

 

2 ώρες

 

 Ν. Γλώσσα

 

1,5 ώρα

 

Βιολογία

 

1 ώρα

 

Β' Λυκείου

Θετικής Κατεύθυνσης

 

  Μαθηματικά

  (Γεν. Παιδείας + Κατεύθυνσης)

 

6,5 ώρες

 

  Φυσική

  (Γεν. Παιδείας + Κατεύθυνσης)

 

4 ώρες

 

  Χημεία

  (Γεν. Παιδείας)

 

2 ώρες

 

  Αρχαία

  (Γεν. Παιδείας)

 

1,5 ώρα

 

  Έκθεση

  (Γεν. Παιδείας)

 

1,5 ώρα

  Βιολογία

1 ώρα

 

Αναπτυξη Εφαρμογών
 

1 ώρα

 

 

Β' Λυκείου

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

4 ώρες

Λατινικά

1 ώρα

Έκθεση

1,5 ώρα

Μαθηματικά

3,5 ώρες

Φυσική

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες

 

Γ' Λυκείου

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία

4 ώρες

Έκθεση 2 ώρες

Λατινικά

3 ώρες

Ιστορία

2 ώρες

Βιολογία Γενικής Παιδείας

1 ώρα

Γ' Λυκείου

Θετικής Κατεύθυνσης

 Μαθηματικά

 

5 ώρες

  Φυσική

 

4 ώρες

  Χημεία

 

3 ώρες

  Έκθεση

 

2 ώρες

  Βιολογία

2 ώρες

 

Γ' Λυκείου

Οικονομικής Κατεύθυνσης

 Μαθηματικά

 

5 ώρες

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε

Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 

3 ώρες

  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

3 ώρες

  Έκθεση

 

2 ώρες

 Βιολογία Γενικής Παιδείας

2 ώρες