ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 

Διαβάστε  εδώ το σχετικό άρθρο για την επαναφορά των επιλαχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές.