Μάθετε για εμάς

Στο σύγχρονο, άνετο και ευχάριστο χώρο μας μια ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών συμβάλλει στην προσπάθειά σας για τη σωστή εκπαίδευση,

την καλή απόδοση στο σχολείο και την επιτυχία στις τελικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση .

Λειτουργούν ολιγομελή τμήματα με βάση ένα βολικό και λειτουργικό ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Επιδιώκουμε να καλύψουμε πιθανά κενά γνώσης των παιδιών και να τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν σωστές βάσεις για άριστες επιδόσεις στο σχολείο αλλά και στη μετέπειτα πορεία τους στο Λύκειο .

Υπηρετούμε την εκπαίδευση στη Σαλαμίνα με τη σωστή και υπεύθυνη εργασία σε έναν σύγχρονο χώρο, τη συνεχή έκδοση εκπαιδευτικών φυλλαδίων και βιβλίων, τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και Internet και με τη συνεργασία μαζί σας .

Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν τα παιδιά της Σαλαμίνας , από την πρώτη χρονιά λειτουργίας, αυξάνουν την ευθύνη μας για ακόμη περισσότερη προσπάθεια

Με εκτίμηση
Π. Περδικούρης - Ν. Τσιλιβίγκος